Takemitsu Toru / Fujita Masanori / Hirose Riohei Japon : Musique Contemporaine

[Musique]