Chikamatsu Monzaemon / Kawatake Mokuami / Kimura Tomiko Kabuki

Shunkan / Kurozuka / Renjishi

[Théâtre]