Makoto Shinohara


Makoto Shinohara au Festival d'Automne