Takeshi Kitano


Takeshi Kitano au Festival d'Automne