Michio Kitazume


Michio Kitazume au Festival d'Automne