Renzo Piano

Exposition Renzo Piano

Archive 1987

Exposition Renzo Piano
Projets d'architectures et réalisations de 1965 à 1987.